Strateginis-planas-2020-2024

2019-2020 mokslo metų veiklos planas

Smurto ir patyčių prevencijos nuostatai

Darželio tarybos veiklos reglamentas 2017m. kovo 23 d.

Darželio tarybos nuostatai

Vidaus tvarkos taisyklės

Darbuotojų materialines atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas

Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Suminės darbo ir poilsio laiko apskaitos tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas