2018 metu finasine balansine ataskaita

2017 metu finasine balansine ataskaita

2016 metu finasine balansine ataskaita

2015 metu finasine balansine ataskaita

Viešujų pirkimų taisyklės -2015

Viešujų pirkimu organizavimo taisykles -2018