ĮSTAIGOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, patvirtinta Direktoriaus įsakymu  2018 m. vasario 7 d. Nr. V-12/1

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė  – logopedė Zita Levin

NARIAI:

 1. Direktorė                        Angelika Genevičienė
 2. Direktorės pav. ugdymui   Audronė Markevičienė
 3. Psichologė                    Kristina Blauzdžiūnaitė
 4. Dietistė                          Virginija Paulauskienė
 5. Auklėtoja                        Jurgita Vaičiukevičiūtė
 6. Meninio ugdymo pedagogė  Brigita Šakalienė – sekretorė          

 

VILNIAUS L/D "ŽIBUTĖ" TARYBA Patvirtinta Direktoriaus įsakymu  2018 m. sausio 25d. Nr. V-10/1

 

Tarybos pirmininkė          – Nijolė Dubrauskienė (auklėtoja)

Sekretorė                       – Vilma Žvirblienė (auklėtoja)

Nariai:

 1. Marija Ašmenskienė – „Boružėlių“ gr. auklėtoja
 2. Zita Urbonienė – „Kačiukų“ gr. auklėtoja
 3. Eglė Norvaišienė – „Kregždučių“ gr. atstovė
 4. Agnė Lajauskienė – „Boružėlių“ gr. atstovė
 5. Jurgita Rukšienė – „Pelėdžiukų“ gr. atstovė
 6. Viktorija Saladžiuvienė – „Pelėdžiukų“ gr. atstovė

 

VILNIAUS L/D "ŽIBUTĖ" DARBO TARYBA

 

 1. Vilma Žvirblenė – pirmininkė
 2. Rita Ona Četyrkienė – sekretorė
 3. Danutė Biriukienė – narė