ĮSTAIGOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, patvirtinta Direktoriaus įsakymu  2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-62/1

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė  – logopedė Rūta Gedgaudienė

NARIAI:

 1. L.e.p. Direktorė                        Angelika Genevičienė
 2. Direktorės pav. ugdymui            Audronė Markevičienė
 3. Psichologė                              Kristina Blauzdžiūnaitė
 4. Dietistė                                   Virginija Paulauskienė
 5. Auklėtoja                                Nijolė Dubrauskienė
 6. Meninio ugdymo pedagogė       Brigita Šakalienė
 7. Auklėtoja                               Jurgita Vaičiukevičiūtė – sekretorė         

 

VILNIAUS L/D "ŽIBUTĖ" TARYBA Patvirtinta Direktoriaus įsakymu  2018 m. sausio 25d. Nr. V-10/1

 

Tarybos pirmininkė          – Nijolė Dubrauskienė (auklėtoja)

Sekretorė                       – Vilma Žvirblienė (auklėtoja)

Nariai:

 1. Marija Ašmenskienė – „Boružėlių“ gr. auklėtoja
 2. Zita Urbonienė – „Kačiukų“ gr. auklėtoja
 3. Eglė Norvaišienė – „Kregždučių“ gr. atstovė
 4. Agnė Lajauskienė – „Boružėlių“ gr. atstovė
 5. Jurgita Rukšienė – „Pelėdžiukų“ gr. atstovė
 6. Viktorija Saladžiuvienė – „Pelėdžiukų“ gr. atstovė

 

VILNIAUS L/D "ŽIBUTĖ" DARBO TARYBA

 

 1. Rita Ona Četyrkienė – sekretorė
 2. Danutė Biriukienė – narė