ĮSTAIGOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, patvirtinta Direktoriaus įsakymu  2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-62/1

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė  – logopedė Rūta Gedgaudienė

NARIAI:

 1. L.e.p. Direktorė                        Angelika Genevičienė
 2. Direktorės pav. ugdymui            Audronė Markevičienė
 3. Psichologė                              Kristina Blauzdžiūnaitė
 4. Dietistė                                   Virginija Paulauskienė
 5. Spec. pedagogė                       Nijolė Dubrauskienė
 6. Socialinė pedagogė                  Jurgiita Juškytė
 7. Auklėtoja                                 Jurgita Vaičiukevičiūtė – sekretorė         

 

VILNIAUS L/D "ŽIBUTĖ" TARYBA Patvirtinta Direktoriaus įsakymu  2020 m. sausio 25d. Nr. V-10/1

 

Darželio Taryba

 

 1. Jolanta Makarskaitė-Staniulienė – pirmininkė
 2. Marija Ašmenskienė  – „Kačiukų“ gr. mokytoja
 3. Zita Urbonienė  – „Zuikių“ gr. mokytoja
 4. Tatjana Ivčenkienė  – „Boružėlių“ gr. mokytoja
 5. Eglė Norvaišienė  – „Boružėlių“ gr. tėvų atstovė, sekretorė
 6. Agnė Lajauskienė  – „Kačiukų“ gr. tėvų atstovė
 7. Indra Scerinienė – „Boružėlių“ gr. tėvų atstovė
 8. Viktorija Gaidė  – „Kregždučių“ gr. tėvų atstovė

 

VILNIAUS L/D "ŽIBUTĖ" DARBO TARYBA

 

 1. Nijolė Dubrauskienė – pirmininkė
 2. Karolis Kašėta
 3. Jurgita Baranauskaitė