Menu Close

1,2% parama

PARAMA LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽIBUTĖ”

 

Kiekvienais metais, iki gegužės 1 d. Lietuvos gyventojai gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 proc.) būtų pervesta norimai įmonei, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Mūsų atveju tai būtų  parama lopšeliui-darželiui, kurį lankys Jūsų vaikas.

Remdami lopšelį-darželį „Žibutė” Jūs prisidedate prie vaikų ugdymo kokybės gerinimo, nes Jūsų skirtos lėšos bus panaudotos edukacinių priemonių įsigijimui, ugdomosios aplinkos gerinimui.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pajamos nesumažės, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio.

Prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalis būtų pervesta į lopšelio-darželio „Žibutė” sąskaitą, galima pateikti internetu Mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt (gyventojams), pateikiant užpildytą formą FR0512 versija 04 (Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms).

 

Pildomi rekvizitai:

Įmonės kodas 290023730

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė”

Architektų g. 62, Vilnius LT-04110

 

Dėkojame, jeigu Jūs šiais metais 1,2 proc. savo pajamų mokesčio paskirtumėte lopšeliui-darželiui „Žibutė”.

Paremdami Darželį Jūs prisidedate prie vaikų gerovės kūrimo.

 

 

Skip to content