Menu Close

1,2% parama

KVIEČIAME PAREMTI LOPŠELĮ-DARŽELĮ „ŽIBUTĖ”

 

Kiekvienais metais, iki gegužės 1 d. Lietuvos gyventojai gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 proc.) būtų pervesta norimai įmonei, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Mūsų atveju tai būtų  parama lopšeliui-darželiui, kurį lankys Jūsų vaikas.

Remdami lopšelį-darželį „Žibutė” Jūs prisidedate prie vaikų ugdymo kokybės gerinimo, nes Jūsų skirtos lėšos bus panaudotos edukacinių priemonių įsigijimui, ugdomosios aplinkos gerinimui.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pajamos nesumažės, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio.

Prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalis būtų pervesta į lopšelio-darželio „Žibutė” sąskaitą, galima pateikti internetu Mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt (gyventojams), pateikiant užpildytą formą FR0512 versija 04 (Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms).

 

Pildomi rekvizitai:

Įmonės kodas 290023730

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė”

Architektų g-vė 62, Vilnius LT-04110

 

Dėkojame, jeigu Jūs šiais metais 1,2 proc. savo pajamų mokesčio paskirtumėte lopšeliui-darželiui „Žibutė”.

Paremdami Darželį Jūs prisidedate prie vaikų gerovės kūrimo.

 

________________________________

Gerbiami tėveliai,

 bendruomenės vardu dėkoju už paramą darželiui. Noriu pasidžiaugti, kad 2021 m. Jūsų iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio parama sudarė 3218,41 Eur.

Nuoširdžiai

Angelika Genevičienė

Lėšų panaudojimo ataskaita

 

______________________
 
 

Primename, kad galima teikti prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį (FR0512 forma). Kviečiame prašymus teikti būtent elektroniniu būdu — per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS).

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);

  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. 

Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki liepos 1 d.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

 

 

Rekvizitai:

 

Įmonės kodas 290023730

Vilniaus m.lopšelis-darželis “Žibutė”

Architektų 62, Vilnius LT-41109

AB SEB BANKAS

Sąskaita: LT 497044060004049354

Skip to content