Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė" ieško logopedo 1,0 etatu nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. 

Neterminuota darbo sutartis.

Logopedo pareigybė

Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė" ieško mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1,0 etatu nuo 2019 m. rugjūčio 26 d. 

Konkursas auklėtojo pareigybei-2019 m.