Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“  siūlo darbą dietistui

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., 0,75 etato,

Kreiptis tel. (8 5) 2442570

_____________________________________________________________________________________________________

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“  siūlo darbą specialiajam pedagogui

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., 0,25 etatu, ugdomoji kalba – lietuvių (neterminuota darbo sutartis).

Spec.pedagogo pareigybė

_________________________________________________________________________________________________________

Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė" kviečia į komandą socialinį pedagogą  0,5 etato nuo 2021 m.rugsėjo 1 d. Nerminuota darbo sutartis

 

Reikalavimus pareigybei skaitykite:

Solialinis pedagogas

_________________________________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. lapkričio 5 d. paskelbė konkursą į Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė" direktoriaus pareigas.

Konkurso skelbimo nuorodą galima rasti: Vilnius.lt  »  Personalas  »  Karjera  »  Darbo skelbimas