Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė" siūlo  darbą virėjui 0,5 etatu nuo 2020 m. birželio 15 d. 

Neterminuota darbo sutartis

Virėjo pareigybė

Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė" siūlo meninio ugdymo mokytojo 1,0 etatu nuo 2020 m. rugjūčio 26 d. 

Terminuota darbo sutartis

Meninio ugdymo pedagogas konkursas