Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Įmonės kodas: 290023730
Adresas: Architektų g. 62, LT-04122
Tel. 8 5 2402823; 8 5 2442570
El. paštas – rastine@zibute.vilnius.lm.lt; vilniuszibute@gmail.com
Darželio darbo laikas: nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

cof

Angelika Genevičienė l. e p. direktorė tel. 8 5 2442570
Visais klausimais konsultuoja
Antradieniais 15.00 – 18.00 val.
Penktadieniais 7.30 – 12.00 val.

Einamųjų metų direktoriaus užduotys

Vadovo veiklos ataskaita ir vertinimas

2018 m. veiklos įvertinimas

 

ŽEMĖLAPIS

 

Audronė Markevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. 8 5 2402823

Ugdymo klausimais konsultuoja

Pirmadieniais 7.30 – 9.30 val.

Ketvirtadieniais 16.00 – 18.00 val.

Petras Balandis direktorės pavaduotojas ūkio reikalams tel. 8 5 2402823
Ūkiniais klausimais konsultuoja
Penktadieniais 16.00 – 18.00 val.

Virginija Paulauskienė dietistė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė tel. 8 5 240 28 23
Sveikatos klausimais konsultuoja
Darbo dienomis 8.00 – 10.00 val.