Menu Close

Informacija tėvams

Informacija nuo rugsėjo 1-osios atvykstančių vaikų tėvams

gegužės mėnesį įvyks susitikimas įstaigoje, kurio metu bus galimybė apžiūrėti įstaigą ir aptarti mokslo metų pradžios klausimus.

Apie susitikimą informuosime elektroniniu paštu. 

 

_________________________

Prašome susipažinti su rekomendacijomis čia: REK-mokinio sveikatos pažymėjimas

 

____________________________________________________

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ komanda siunčia linkėjimus kartu su sveikatos žinių naujienlaiškiu

Naujieji metai mums atneša naują pradžią, kupiną entuziazmo siekti savo tikslų ir svajonių. Jų įgyvendinimas neretai pareikalauja nemažai pastangų. O tam, kad pasitiktume naujus iššūkius kupini ryžto ir jėgų, pirmiausia turime pasirūpinti savimi ir savo sveikata. „Vilnius sveikiau“ komanda dalijasi patarimais, kaip metus pradėti sveikatingiau. 

Paruošėme priemones, kurios tikime jus sudomins ir paskatins labiau atkreipti dėmesį į savo savijautą. Tėveliams ir pedagogams paruošėme išsamią atmintinę apie vaikų peršalimą, o mažiesiems siūlome išbandyti sveikatai palankias veiklas, kurios paįvairintų kasdienybę. 

Nuoroda į sveikatos žinių naujienlaiškį: Vilnius Sveikiau || Naujienlaiškis (mailerlite.com)

 

______________________________________________________

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas). Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

 

Pakeistas Aprašo 11 punktas:

  1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

 11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

 11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl: 

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų; 

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai; 

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų; 

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

 11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;

 11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje); 

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais); 

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.); 

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse); 

11.3.10. kitų priežasčių.“

 

Dokumento tekstas:  Mokesčio tvarkos pakeitimas 1-1711 sprendimas

_______________________________________________

 

Darželio bendruomenės dėmesiui !

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2022 metais skyrė:

32 100 tūkst. Eur stogo remonto darbams;

20 tūkst. Eur vidaus patalpų atnaujinimui.

______________________________________________

 

MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS 

PRIVALOMAS KASMETINIS PROFILAKTINIS SVEIKATOS PATIKRINIMAS 

  

  

Mieli Tėveliai/ globėjai, maloniai primename, kad „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. E027-1) galioja 1 metus nuo jo išdavimo datos. 

  

Nepasitikrinę sveikatos mokiniai negali dalyvauti fizinio ugdymo pamokose, nes nežinoma jų fizinio ugdymo grupė, mokykla (lopšelis-darželis) negali užtikrinti kitų su jo sveikata susijusių sąlygų, tokių kaip pritaikytas maitinimas, pagalba savirūpai ir t.t. 

  

Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų) ar kokios būtų specialiosios rekomendacijos vaikui, sergančiam lėtine ligą (pvz., cukriniu diabetu, bronchine astma ar kitomis). 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Aktuali informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m.

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

________________________________________________________________________________________________________________

Keičiasi mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje tvarka

Mieli tėveliai,

informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur 

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur , pietums – 2,10 Eur , pavakariams – 1,16 Eur; 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur; 

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur; 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur , pietums – 2,10 Eur “.

Taip pat prašome nepamiršti, kad priešmokyklinukams pietų sumą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Su tvarkos aprašu galite susipažinti paspaudę žemiau pateiktą nuorodą:  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr

________________________________________________________________________________________________________________

Atmintinė – Ką svarbu žinoti apie tyrimus greitaisiais antigenų testais iš seilių (čiulpinukais) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) Bei pagalbos galimybes vaikui šeimai Vilniaus mieste

                                                                                                                                                                         

 _____________________________________________

Vaikų priėmimo į įstaigą tvarkos pakeitimai

___________________________

Saskaitų siuntimas

Sąskaitų siuntimas_info tėvams

______________________________________

Darželio bendruomenės dėmesiui !

Vilniaus miesto Savivaldybės administracija 2020 metais skyrė:

9 tūkst. Eur virtuvėlių remontui

__________________________

SUSITARIMAI

1. Darželio darbo laikas nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

2. Vaikus prašome atvesti iki 9.00 val., jei vėluojate, būtina informuoti grupės pedagogą arba įstaigos administraciją bendruoju telefonu Nr. 8-5 2402823

3. Dėl mūsų visų saugumo prašome palaukti prie grupės laiptinės durų. Jūsų vaiką pasitiks/palydės pedagogas

4. Rūpindamiesi vaikų sveikata nepriimame vaikų, turinčių ūmių užkrečiamųjų ligų požymių:

  • karščiuoja
  • skundžiasi skausmu
  • viduriuoja
  • vemia
  • kosti
  • yra pūlingų išskyrų iš nosies
  • jeigu serga pedikulioze

5. Apie vaiko ligą informuoti įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinti nelankymą per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo dienos. jei vaikas serga  daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos  Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

6. Pasivaikščiojime darželio teritorijoje dalyvauja  visi vaikai.

7. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokamas iki einamojo mėnesio 25 d.

8. Lopšelio-darželio “Žibutė” vaikų maitinimu rūpinasi UAB “Sanus Cibus”, maistą ruošia darželio virėjos.

9. Vaikui susirgus ar įvykus traumai informuojami vaiko Tėvai (globėjai), kurie nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos. Iki atvykstant tėvams(globėjams) sergantis vaikas izoliuojamas.

10. Lopšelyje-darželyje  draudžiama vaikams duoti medikamentus.

11. Vaikų išvykos už lopšelio darželio “Žibutė” ribų organizuojamos tik su raštišku Tėvų sutikimu.

 

Direktoriaus tel.nr. 8-5 244 25 70

Direktoriaus priėmimo valandos:

ANTRADIENIAIS   nuo  15.00 iki 18.00

PENKTADIENIAIS nuo 7.30 iki 11.00

_________

 

Mieli tėveliai ar globėjai!

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis”, pasirenkant meniu punktą „Pažymos”.

Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.

kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

—————————————————————————————————————

 

 

Dėmesio !

informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

 

 

Atmintinė kaip mokėti per LR bankus  !

 

Skip to content