Menu Close

Informacija tėvams

Atmintinė – Ką svarbu žinoti apie tyrimus greitaisiais antigenų testais iš seilių (čiulpinukais) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

SVARBU!

 

Siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, darželyje taikomas grupių aplinkos paviršių ėminių tyrimas ir jis kartojamas kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas  molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

 

Pažymime, kad organizuojant tokį tyrimą darželyje yra įprastai laikomasi visų aplinkos higienos reikalavimų, o ėminiai imami, kai grupės patalpos yra tuščios.

Ėminių ėmimas bus atliekamas balandžio 12 d., nuo 10.00 iki 12.00 val.

 

Kaskart atlikus minėtą tyrimą visa ugdymo įstaigos bendruomenė bus informuota apie gautus tyrimo rezultatus jų grupėse. Tokiu būdu bus atliekama stebėsena, kad visa darželio bendruomenė jaustųsi saugiau esant sudėtingai epidemiologinei situacijai savivaldybėje.

 

Tais atvejais, kai konkrečios grupės aplinkoje ant paviršių bus rastas didelis virusinės medžiagos kiekis, dėl saugumo bus rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Būtent tokia situacija yra pagrindas įtarti, kad grupėje galimai yra COVID-19 sergantis vaikas arba darželio darbuotojas, todėl bus sudaryta galimybė visiems sutinkantiems darželio grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atlikti PGR tyrimą.

SVARBU! Testavimas, kai rasta didelė viruso koncentracija grupėje, nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR /  antigeno testo (atlikto laboratorijoje) praėjo ne daugiau nei 90 dienų.

 

Profilaktinis tyrimas bus organizuojamas laikantis savanoriškumo principo: sudarant sąlygas savarankiškai užsiregistruoti ir nuvykti į mobilųjį patikros punktą pasirinktu laiku.

 

Daugiau informacijos apie aplinkos paviršių tyrimą galite rasti čia: https://www.vilniussveikiau.lt/

_____________________________

 

Informuojame

 

Vyriausybės nutarimu, nuo balandžio 4 dienos kaukių/ respiratorių dėvėjimas uždarose patalpose yra rekomenduojamas

Medicinines kaukes ar respiratorius  dėvėti privaloma naudojantis viešuoju transportu, sveikatos priežiūros, slaugos ir globos paslaugas teikiančiose įstaigose.

Atkreipiame dėmesį, kad nors kaukių / respiratorių dėvėjimas išlieka rekomendacinio pobūdžio, jų dėvėjimas žymiai sumažina užsikrėtimo Covid-19 liga riziką.

Primename, kad svarbu nepamiršti apie epidemiologinio saugumo reikalavimų ir rekomendacijų. Prašytume nesibūriuoti ir laikytis reikiamo 2 metrų atstumo.

Esant poreikiui, į darželio patalpas užeikite iš anksto susitarus ir atvykus dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.

                                                                                  

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) Bei pagalbos galimybes vaikui šeimai Vilniaus mieste

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Informacija tėvams dėl sauso davinio priešmokyklinukams paskelbto karantino sąlygomis

Informacija tėvams dėl sauso davinio priešmokyklinukams

____________________________________________________________________________________________________

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
Siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinį ugdymą karantino metu namie esantiems vaikams, aptarus Mokytojų taryboje bei posėdžiuose su tėvais, priimtas bendras sprendimas nuotolinį ugdymą organizuoti šiais būdais:

____________________________________________________________________________________________________

 

Vyriausybės 2020 gruodžio 14 d. nutarimas dėl karantino paskelbimo (įsigaliojo gruodžio 16 d.)

 

                                                                                                                                                                            Administracija

 _________________________________________________

Tevams 1 Tevams 2 Tevams 3

_____________________________________________

Nauja mokesčio tvarka 2020-07-10

Vaikų priėmimo į įstaigą tvarkos pakeitimai

___________________________

Saskaitų siuntimas

Sąskaitų siuntimas_info tėvams

Tėvelių dėmesiui !

Informuojame, kad vaiko sveikatos pažymėjimo galiojimas pratęsiamas iki metų pabaigos.

Išsamesnę informaciją skaitykite:

Informacija apie mokinio sveikatos pažymėjimą

____________________

 

Tėvelių dėmesiui !

Informuojame, kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-595 buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-10, pridedama) ir 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 pakeisti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-11, pridedama), žr. žemiau.

Dėl vaiko vienos dienos išlaikymo Darželyje

Dėl vaikų priėmimo į įstaigą

 

_______________________________________

 

Darželio bedruomenės dėmesiui !

Vilniaus miesto Savivaldybės administracija 2020 metais skyrė:

9 tūkst. Eur virtuvėlių remontui

 

__________________________

 

„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ sprendimas ir aprašas. Įsigalioja nuo 2020-02-18

 

Mokesčio tvarka nuo 2020-02-18

 

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE:

lopšelio grupėse – 2.20 Eur

darželio grupėse – 2.50 Eur

Ugdymo mokestis 1.00 Eur   visoms šeimoms ir 0.50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną.

Pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio  22 d. sprendimas Nr. 1-350

 

SUSITARIMAI

1. Darželio darbo laikas nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

2. Vaikus prašome atvesti iki 9.00 val., jei vėluojate, būtina informuoti grupės pedagogą arba įstaigos administraciją bendruoju telefonu Nr. 8-5 2402823

3. Dėl mūsų visų saugumo prašome palaukti prie grupės laiptinės durų. Jūsų vaiką pasitiks/palydės pedagogas

4. Rūpindamiesi vaikų sveikata nepriimame vaikų, turinčių ūmių užkrečiamųjų ligų požymių:

  • karščiuoja
  • skundžiasi skausmu
  • viduriuoja
  • vemia
  • kosti
  • yra pūlingų išskyrų iš nosies
  • jeigu serga pedikulioze

5. Apie vaiko ligą informuoti įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinti nelankymą per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo dienos. jei vaikas serga  daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos  Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

6. Pasivaikščiojimuose darželio teritorijoje dalyvauja  visi vaikai.

7. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokamas iki einamojo mėnesio 25 d.

8. Lopšelio-darželio “Žibutė” vaikų maitinimu rūpinasi UAB “Sanus Cibus”, maistą ruošia darželio virėjos.

9. Vaikui susirgus ar įvykus traumai informuojami vaiko Tėvai (globėjai), kurie nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos. Iki atvykstant tėvams(globėjams) sergantis vaikas izoliuojamas.

10. Lopšelyje-darželyje  draudžiama vaikams duoti medikamentus.

11. Vaikų išvykos už lopšelio darželio “Žibutė” ribų organizuojamos tik su raštišku Tėvų sutikimu.

 

Direktoriaus tel.nr. 8-5 244 25 70

Direktoriaus priėmimo valandos:

ANTRADIENIAIS   nuo  15.00 iki 18.00

PENKTADIENIAIS nuo 7.30 iki 11.00

 

_________

 

Mieli tėveliai ar globėjai!

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis”, pasirenkant meniu punktą „Pažymos”.

Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.

kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

—————————————————————————————————————

 

Darželio bendruomenės dėmesiui !

Vilniaus miesto savivaldybės administracija šiais metais skyrė:

4,2 tūkst. Eur aplinkos atnaujinimo ir asbesto šalinimo programai;

14 tūkst. Eur aikštelių ir aikštynų atnaujinimui.

__________________

 

Dėmesio !

informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

 

 

Atmintinė kaip mokėti per LR bankus  !

 

__________________

 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

Projekto “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” informacija 

Pasižiūrėkite projekto sukurtą filmuką, kuriame Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Ona Monkevičienė dalinasi įžvalgomis apie ikimokyklinio ugdymo darželyje naudą. Manome, kad jis bus naudingas visiems – ir tiems, kurie jau spėjo įvertinti jo turinį, ir filmo dar nemačiusiems.

Filmą rasite čia: http://www.youtube.com/watch?v=iqt7_Zvtu9A

Filmas yra su titrais, kuriuos galima įsijungti įrašo ekrano apačioje paspaudus žymą CC.

Skip to content