Gerbiami tėveliai,

 

Įpusėjus pavasariui daugiau laiko leisime lauke, todėl DĖL JŪSŲ VAIKŲ SAUGUMO nuo balandžio 23 dienos darželio teritorijos vartai nuo 9.00 val. iki įstaigos darbo pabaigos bus užrakinti.

Prašome pasirūpinti automobilių parkavimu netoliese esančiose parkavimo vietose.

Labai prašome neužstatyti vartų ir šaligatvių.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendrystės.

DĖL JŪSŲ VAIKŲ SAUGUMO

 

 apsaugok___mane                        Pagarbiai

l/d „Žibutė“ pedagogų bendruomenė

 

 

 

__________________________________

 

 

 Dėkojame visiems, dalyvavusiems IŠSIPILDYMO AKCIJOJE 2018

 

Surinkta suma 91 Eur.

Ji bus skirta vaikų, gyvenančių sudėtingomis sąlygomis, svajonių išpildymui.

Dėkojame už Jūsų nuoširdumą ir palaikymą.

 

L/d "Žibutė" darbuotojų vardu

direktorė Angelika Genevičienė

 

 

 

 

 

 

_______________

Atmintinė kaip mokėti per LR bankus  !

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dėmesio !

informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos "Mano darželis".

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai, maloniai kviečiame susipažinti su 2015-2016 m.m.  veiklos planu ir aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje:

2015-2016 m.m. veiklos planas

2015-2016 m.m. istaigos projektinė veikla

 

Vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu" „Žibutės" lopšelyje darželyje  yra 6 grupės sveikiems vaikams.

Vadovaujantis "Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu" patvirtintu  Vilniaus miesto savivladybės tarybos2014m.spalio 22d. sprendimu Nr. 1-2070, bei 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-2184  pakeitimu.

 

MOKESČIO TARIFAI UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE:

-lopšelio grupėse – 1,81 Eur

darželio grupėse – 2,07 Eur

Nustatytas 0,72 €  mokestis visoms šeimoms ir 0.29 € mokestis socialiai remtinoms šeimoms  už kiekvieną mėnesio dieną ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną (išskyrus šetadienius, sekmadienius ir švenčių dienas)

Pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės Tarybos 2014m. spalio  22d. sprendimas Nr. 1-2070 bei  2014m. gruodžio 10d. sprendimas Nr.1-2184

 

 

TAISYKLĖS

1. Darželio darbo laikas nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

2. Vaikai atvedami iki 09.00 val., vedant  vėliau būtina informuoti grupės auklėtoją arba įstaigos administraciją tel. 8-5 2402823

3. Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių:

  • karščiuoja
  • skundžiasi skausmu
  • viduriuoja
  • vemia
  • aštriai kosti
  • yra pūlingų išskyrų iš nosies
  • jeigu serga pedikulioze

4.  Po ligos vaikas gali būti priimamas į ikimokyklinę ugdymo mokyklą tik su gydytojo pažyma F094/a*

5. Pasivaikščiojimų metu  nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.

6. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokamas iki einamojo mėnesio 20 d.

7. Lopšelio-darželio "Žibutė" vaikus apžiūri įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tėvų raštišku sutikimu dėl asmens higienos, pedikuliozės, niežų.

8. Vaikui susirgus ar įvykus traumai informuojami vaiko Tėvai (globėjai), kurie nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos. Iki atvykstant tėvams(globėjams) sergantis vaikas izoliuojamas.

9. Lopšelyje-darželyje  draudžiama vaikams duoti medikamentus.

10. Vaikų išvykos už lopšelio darželio "Žibutė" ribų organizuojamos tik su raštišku Tėvų sutikimu.

 

Direktoriaus tel.nr. 8-5 244 25 70

Direktoriaus priėmimo valandos:

ANTRADIENIAIS  nuo 15.00 iki 18.30

PENKTADIENIAIS nuo 7.30 iki 12.00

 


 

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

pazyma-1 

prasymas tevams blankas


PAPILDOMA INFORMACIJA   

Projekto "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" informacija 

Pasižiūrėkite projekto sukurtą filmuką, kuriame Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Ona Monkevičienė dalinasi įžvalgomis apie ikimokyklinio ugdymo darželyje naudą. Manome, kad jis bus naudingas visiems – ir tiems, kurie jau spėjo įvertinti jo turinį, ir filmo dar nemačiusiems.

Filmą rasite čia: http://www.youtube.com/watch?v=iqt7_Zvtu9A

Filmas yra su titrais, kuriuos galima įsijungti įrašo ekrano apačioje paspaudus žymą CC.