Pažyma dėl vaiko ligos pateisinimo

Mieli tėveliai ar globėjai!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis", pasirenkant meniu punktą „Pažymos".

Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.

kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

—————————————————————————————————————

Prašymo forma

________________

 

Darželio bedruomenės dėmesiui !

Vilniaus miesto savivaldybės administracija šiais metais skyrė:

4,2 tūkst. Eur aplinkos atnaujinimo ir asbesto šalinimo programai;

14 tūkst. Eur aikštelių ir aikštynų atnaujinimui.

__________________

 

Dėmesio !

informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos "Mano darželis".

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

 

 

Atmintinė kaip mokėti per LR bankus  !

 

__________________

 

 

Gerbiami tėveliai,

 

Įpusėjus pavasariui daugiau laiko leisime lauke, todėl DĖL JŪSŲ VAIKŲ SAUGUMO nuo balandžio 23 dienos darželio teritorijos vartai nuo 9.00 val. iki įstaigos darbo pabaigos bus užrakinti.

Prašome pasirūpinti automobilių parkavimu netoliese esančiose parkavimo vietose.

Labai prašome neužstatyti vartų ir šaligatvių.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendrystės.

DĖL JŪSŲ VAIKŲ SAUGUMO

 

 apsaugok___mane                        Pagarbiai

l/d „Žibutė“ pedagogų bendruomenė

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu" „Žibutės" lopšelyje darželyje  yra 6 grupės sveikiems vaikams.

Vadovaujantis "Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu" patvirtintu  Vilniaus miesto savivladybės tarybos 2014 m.spalio 22 d. sprendimu Nr.1-2070, bei 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-2184  pakeitimu.

 

MOKESČIO TARIFAI UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE:

lopšelio grupėse – 1,81 Eur

darželio grupėse – 2,07 Eur

Ugdymo nustatytas 0,72 €  mokestis visoms šeimoms ir 0.29 € mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną.

Pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio  22 d. sprendimas Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija)

 

SUSITARIMAI

1. Darželio darbo laikas nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

2. Vaikai atvedami iki 09.00 val., atvedant  vėliau, būtina informuoti grupės auklėtoją arba įstaigos administraciją tel. 8-5 2402823

3. Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių:

  • karščiuoja
  • skundžiasi skausmu
  • viduriuoja
  • vemia
  • aštriai kosti
  • yra pūlingų išskyrų iš nosies
  • jeigu serga pedikulioze

4.  Po ligos vaikas gali būti priimamas į ikimokyklinę ugdymo mokyklą tik su gydytojo pažyma F094/a* ar pateikiama elektroninės pažymos nuoroda

5. Pasivaikščiojimuose darželio teritorijoje dalyvauja  visi vaikai.

6. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokamas iki einamojo mėnesio 20 d.

7. Lopšelio-darželio "Žibutė" vaikų sveikata rūpinasi įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tėvų raštišku sutikimu dėl asmens higienos ir užkrečiamų ligų.

8. Vaikui susirgus ar įvykus traumai informuojami vaiko Tėvai (globėjai), kurie nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos. Iki atvykstant tėvams(globėjams) sergantis vaikas izoliuojamas.

9. Lopšelyje-darželyje  draudžiama vaikams duoti medikamentus.

10. Vaikų išvykos už lopšelio darželio "Žibutė" ribų organizuojamos tik su raštišku Tėvų sutikimu.

 

Direktoriaus tel.nr. 8-5 244 25 70

Direktoriaus priėmimo valandos:

ANTRADIENIAIS  nuo 15.00 iki 18.00

PENKTADIENIAIS nuo 7.30 iki 12.00

 


 

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

pazyma-1 

 


PAPILDOMA INFORMACIJA   

Projekto "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" informacija 

Pasižiūrėkite projekto sukurtą filmuką, kuriame Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Ona Monkevičienė dalinasi įžvalgomis apie ikimokyklinio ugdymo darželyje naudą. Manome, kad jis bus naudingas visiems – ir tiems, kurie jau spėjo įvertinti jo turinį, ir filmo dar nemačiusiems.

Filmą rasite čia: http://www.youtube.com/watch?v=iqt7_Zvtu9A

Filmas yra su titrais, kuriuos galima įsijungti įrašo ekrano apačioje paspaudus žymą CC.