ŽIBUTES nuost. 2014-09-08 patikrinti 2017 03 28

Vilniaus lopšelio-darželio "Žibutė"  mokytojų ir jų pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokesčio už vaiko išlaikymą panaudos aprašas
 
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 
Vaikų nelankymo apskaitos tvarkos aprašas
 
Vilniaus lopšelio-darželio-Žibutė- viešujų pirkimų organizavimo taisyklės