Vaiku priėmimo į Darželį tvarka galiojanti nuo 2015 m. spalio 1d.

ŽIBUTES nuost. 2014-09-08 patikrinti 2017 03 28

Vilniaus lopšelio-darželio "Žibutė"  mokytojų ir jų pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokesčio už vaiko išlaikymą panaudos aprašas
 
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas