„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ sprendimas ir aprašas (dokumentas Mokesčio tvarka darželių)

Mokeščio tvarka darželių 2020 m.

„Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos“ aprašas (dokumentas priėmimo tvarka 2020 m)

Priėmimo tvarka 2020 m.