Menu Close

TEISINĖ INFORMACIJA

Metodinės rekomedacijos psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichologinių darbo sąlygų gerinimui

„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ sprendimas ir aprašas. Įsigalioja nuo 2020-02-18

Mokesčio tvarka nuo 2020-02-18

 

„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ sprendimas ir aprašas

Mokeščio tvarka darželių 2020 m.

„Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos“ aprašas (dokumentas priėmimo tvarka 2020 m)

Vaikų priėmimo į Vilniaus m. darželius tvarkos aprašas

 

Dėl ikimokiklinio ir  priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (V-1840)

Skip to content