Menu Close

Teikiama pagalba

Įstaigoje dirba šie specialistai:

Vaikų maitinimu nuo 2022 m. sasusio 3 d. rūpinasi UAB “Sanus Cibus” dietistai

Dietistas organizuoja sveikatai palankų vaikų maitinimą ir atsako už vaikų maitinimo kokybę.

Tikslas – skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

 

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Žemės ūkio ministerijos koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą “Pienas vaikams” ir vaisių pagal ŽŪM programą, remiamą iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ .

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjai: Irina,  Liudmila, Lina.

Maisto produktus užsako, priima iš tiekėjų ir išduoda pagal patvirtintą tvarką sandėlininkė  Irena.

 

  • Logopedė – Rūta  įstaigos tel.nr. (8-5) 2402823

Konsultuoja tėvelius:
antradieniais 8.00 val.- 9.00 val.ir  trečiadieniais 16.00 val.- 18.00 val.
                      

 

Logopedas moko vaikučius:
•    taisyklingai tarti garsus,
•    girdėti ir skirti garsus,
•    pažinti raideles,
•    kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais,
•    pasakoti, sekti pasakas.

 

Logopedas:
♦ Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
♦ Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
♦ Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias kalbos funkcijas, taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
♦ Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios.
1.    Garsų tarimo sutrikimus dažnai nulemia  įvairūs kalbos padargų (didelis, stambus liežuvis, lūpų nesuaugimai, aukštas gomurys, žandikaulių, netaisyklingas dantų sąkandis) pakitimai.
2.    Kalbos, kaip sistemos, problemas gali sukelti motinos nėštumo patologija, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, traumos, paveldimos ligos. Kalbos raidos problemų gali turėti vaikučiai, augantys skurdžioje kalbinėje aplinkoje. 
3.     Pagrindinių vaiko psichinių poreikių nepatenkinimas – (įspūdžių, teigiamų emocijų stoka) lėtina kalbos raidą.Tokiu atveju vaikų kalba neatitinka amžiaus normos: jie ilgai švepluoja, turi neišlavėjusį girdimąjį suvokimą – foneminę klausą, leksinės ir gramatinės kalbos sandaros trūkumų.

  • Spec. pedagogė – Rūta įstaigos tel.nr. (8-5) 2 402 823
Konsultuoja tėvelius:
antradieniais 8.00 val.- 9.00 val.ir  trečiadieniais 16.00 val.- 18.00 val.
  • Socialinė pedagogė Rasa, pageidaujant tėvams padeda spręsti vaikų elgesio, bendravimo problemas. tel. (8-5) 2402823

DARBO LAIKAS:

♦ Individualios konsultacijos tėveliams (globėjams) antradieniais nuo 15.00-17.00 val.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka vaikų socialinio elgesio įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

      

 

  • Darželyje yra baseinas, kuriame dirba plaukimo instruktorius Karolis  tel. (85) 2402823

2015 metais atliktas kapitalinis baseino remontas. Nuo 2015-10-01  baseiną, lanko tik darželio „Žibutė” vaikai.  Baseinas turi  higienos pasą, atitinka higienos reikalavimų standartus. Baseine vanduo šiltas, švarus, jauki aplinka.

Kartu su treneriu Karoliu vaikai daro mankštas, mokosi teisingai kvėpuoti, saugaus elgesio vandenyje taisyklių, mokosi plaukti. Treneris dirba rytinėmis valandomis, užsiėmimai vyksta  tris kartus savaitėje pagal sudarytą mėnesio grafiką.

Plaukimo instruktoriaus darbo baseine tikslas:

 Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, tenkinti judėjimo ir tarpusavio bendravimo poreikius.

Uždaviniai:

1. Išmokyti kuo daugiau vaikų plaukti.

2. Gerinti fizinę vaikų sveikatą.

3. Siekti, kad vaikai nebijotų vandens.

4. Populiarinti plaukimą.

Laukiami rezultatai :

1. Vaikai susipažins su  saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis.

2. Vaikai išmoks atlikti įvairius pratimus vandenyje.

3. Išmoks plaukti įvairias plaukimo būdais: krūtine, krauliu, nugara, peteliške.

4. Pajus malonumą, patirs geras emocijas žaidžiant su draugais naudojant įvairias plaukimo priemones.

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2022-10-25

Skip to content