Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Asmenų duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „žibutė“ asmens duomenų apsaugos politika