Menu Close

MŪSŲ TIKSLAS

Padėti vaikui ugdyti(s) ir tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos filosofija ir kryptys

Didžiausia lopšelio-darželio „Žibutė“ vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

Aplinka

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas, muzikos salė, Lego erdvė, mažojo tyrinėtojo laboratorija.

Pedagogai

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Projektinė veikla

Įstaigoje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Dalyvaujame Sporto rėmimo fondo projekte

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir išvykų.

Vaikų gynimo dienos paminėjimas

Paskutinę mokslo metų dieną  Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai praleido aktyviai. Susirinkę vidiniame įstaigos kiemelyje, besisukant spalvotiems vėjo malūnėliams dainavo, šoko. Pasiruošė sportinėms rungtims atlikdami mankštą,

Skaityti daugiau »

Lietuvos mažųjų žaidynės 2023

Visus mokslo metus lopšelio-darželio „Žibutė“ dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Darė mankštą, sportavo, varžėsi estafečių rungtyse ir  atliko kitas užduotis. Gegužės

Skaityti daugiau »

“Lazdynų taurės” turnyras

Gegužės 12 d. Draugiškame „Lazdynų taurės“ turnyre jėgas išbandė „Obelėlės“, „Žibutės“, „Geniukų kalvės“ ir „Spygliuko“ darželių 5-7 metų ugdytiniai ir jų pedagogai.       

Skaityti daugiau »
0
Grupės
0
Pedagogų
0
Įkūrimo metai
0 +
Ugdytinių

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ! PASIDALINKITE SAVO MINTIMIS!

Skip to content