Menu Close

MŪSŲ TIKSLAS

Padėti vaikui ugdyti(s) ir tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos filosofija ir kryptys

Didžiausia lopšelio-darželio „Žibutė“ vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

Aplinka

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas, muzikos salė, Lego erdvė, mažojo tyrinėtojo laboratorija.

Pedagogai

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Projektinė veikla

Įstaigoje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Dalyvaujame Sporto rėmimo fondo projekte

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir išvykų.

Šeimų krepšinio varžybos

Rugsėjo 21 d. vakarą, įstaigos duris pravėrė sportiškiausiai nusiteikę ugdytinių šeimos. Visi susirinko įvertinti savo jėgas žaidžiant krepšinį. Žaidimui vadovavo ir teisėjavo fizinio lavinimo mokytojas

Skaityti daugiau »

Edukacija „VABZDŽIAI“

Rugsėjo 13 d. vyresniųjų grupių ugdytinius aplankė Gediminas Petkus su edukacija „Vabzdžiai“. Vaikai aktyviai dalyvavo edukacijoje, komentavo rodomas skaidres, susidomėję apžiūrinėjo lektoriaus paruoštas priemones (širšių

Skaityti daugiau »

Lik sveika, vasarėle

Rugpjūčio 31 d. lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė palydėjo vasarėlę. Susirinko mūsų ugdytiniai ir jų tėvai, įstaigos pedagogai ir kiti darbuotojai. Gerą nuotaiką palaikė muzikos mokytoja Brigita

Skaityti daugiau »
0
Grupės
0
Pedagogų
0
Įkūrimo metai
0 +
Ugdytinių

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ! PASIDALINKITE SAVO MINTIMIS!

Skip to content