Menu Close

MŪSŲ TIKSLAS

Padėti vaikui ugdyti(s) ir tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos filosofija ir kryptys

Didžiausia lopšelio-darželio „Žibutė“ vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

Aplinka

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas, muzikos salė, Lego erdvė, mažojo tyrinėtojo laboratorija.

Pedagogai

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Projektinė veikla

Įstaigoje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Dalyvaujame Sporto rėmimo fondo projekte

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir išvykų.

VIKTORINA „VAIKAS – GAMTOS DRAUGAS“

Lapkričio 21 d. įstaigos vaikai („Kregždučių“ gr. atstovai) dalyvavo viktorinoje „Vaikas – gamtos draugas“, kurią organizavo Vilniaus l/d „Gluosnis“. Renginyje susitiko keturios vaikų komandos iš Vilniaus lopšelių-darželių

Skaityti daugiau »

PASAULINĖ MEDŽIO DIENA

Kaip ir kiekvienais metais, spalio 20 d. lopšelis-darželis „Žibutė“, mini tarptautinę medžio dieną. Tai išskirtinė diena, kai galime pagerbti medžius. Šios dienos minėjimas yra puikus būdas parodyti

Skaityti daugiau »

Mano muzika

Spalio 9 dieną Darželyje įvyko meninio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi seminaras “Mano muzika”. Renginį organizavo muzikinio ugdymo metodinės taryba ir l/d “Žibutė” bendruomenė.  Renginį moderavo

Skaityti daugiau »

PASPIRTUKŲ LENKTYNĖS

Rugsėjo 22 d. minėdami tarptautinę dieną be automobilio, kvietėme įstaigos ugdytinius į paspirtukų lenktynes. Atidžiai išklausę trenerio instruktažą apie saugumą ir atsargumą, užsidėję šalmus ir reikiamas

Skaityti daugiau »
0
Grupės
0
Pedagogų
0
Įkūrimo metai
0 +
Ugdytinių

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ! PASIDALINKITE SAVO MINTIMIS!

Skip to content