Menu Close

MŪSŲ TIKSLAS

Padėti vaikui ugdyti(s) ir tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos filosofija ir kryptys

Didžiausia lopšelio-darželio „Žibutė“ vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

Aplinka

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas, muzikos salė, Lego erdvė, mažojo tyrinėtojo laboratorija.

Pedagogai

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Projektinė veikla

Įstaigoje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Dalyvaujame Sporto rėmimo fondo projekte

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir išvykų.

Užgavėnės

Vasario 13 d. persirengę įvairiausiais personažais, užsidėję pačių gamintas kaukes sugužėjome į vidinį įstaigos kiemelį vyti žiemą iš kiemo. Čia pasitikusi žavi čigonėlė ragino linksmai

Skaityti daugiau »

701-asis Vilniaus Gimtadienis!

Sausio 25 d. šventėme savo miesto – Vilniaus – Gimtadienį. 701! Pasipuošę, smagiai nusiteikę vaikai sveikino sostinę dainomis, šokiais, žaidimais. Mokytoja Zita ir muzikos mokytoja Inga įtraukė vaikus klausinėdamos

Skaityti daugiau »

Pramoga “Sniego diena”

Vilniaus l/d “Žibutė“ pedagogai įvairiais būdais siekia, kad judėjimas ir sportas taptų kiekvieno vaiko kasdiene veikla bei įpročiu, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Sausio 17 d.  visi ugdytiniai

Skaityti daugiau »
0
Grupės
0
Pedagogų
0
Įkūrimo metai
0 +
Ugdytinių

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ! PASIDALINKITE SAVO MINTIMIS!

Skip to content