Menu Close

Tarptautinė gimtosios kalbos diena „Bitučių“ grupėje

Vasario 21-sios kalendoriaus lapelyje įrašyta: „Tarptautinė gimtosios kalbos diena“. Toks įrašas atsirado prieš 20 metų Jungtinių Tautų rūpesčiu. Tai tam, kad būtų globojamos bei puoselėjamos ir tos kalbos, kurios nėra naudojamos bendravimui tarp valstybių, neįrašomos kaip tarptautinių konferencijų ar renginių kalbos. Toks dienos sureikšminimas primena, kad globalėjančiame pasaulyje kalbų skaičius nuolat mažėja. Tai skaudūs praradimai – juk kiekviena kalba yra visos žmonijos dvasinis turtas. O mintys tik per gimtosios ar motinos kalbos žodžius ateina…

Minint šią dieną, logopedė Rūta „Bitučių“ grupės vaikams papasakojo apie gimtąją kalbą, jos svarbą, drauge su vaikais svarstė iš ko mes išgirstame pirmuosius gimtosios kalbos žodžius. Atliko įvairias užduotėles.Svarbu, kad gimtoji kalba skambėtų ne tik lūpose, bet ir širdyse.

Skip to content