Menu Close

Muzikinė veikla ‚Ateina sapnai 2024“

Aaa liūlia, ateina sapnai…

Projektas ‚Ateina sapnai“, skirtas paminėti tarptautinę miego dieną. Neužilgo salėje pritemo. Prieblandoje girdėjosi pasaka „Saulė ir mėnulis“. Skambant mėnulio būgno garsams, vaikai supo delniukuose pasaką. Saulės sveikinimo dainelė – pirštukų žaidimas kvietė vaikus aktyviai veikti, tačiau paėmus debesėlį į rankas vėl viskas nurimo. Skambant dainai „Mėlyna spalva“ supome ir migdėme debesėlius. Prieblandoje girdėjosi tyla, ramybė, susikaupimas, o vaikų smalsios akytės tyrinėjo kiekvieną projekto detalę. Netikėtai iš urvelio išlindusi pelytė kvietė naktį savo draugus (iš dėžės vaikai traukė pliušinius žaisliukus) šėlioti, šokti ir dainuoti, o dieną sūpuoti lopšines. Šiuo projektu siekiama per pasaką sutelkti dėmesį į vaiko asmenybės ugdymą, į jo asmeninį aktyvų, sąmoningą mokymąsi. Per patyriminę muzikinę veiklą, vaikas įtraukiamas  pats pažinti miego svarbą gyvenime. Miego diena ypatinga, nes primena  mums, koks svarbus miegelis, kad augtume sveiki ir linksmi.

Projekto organizatorė muzikos pedagogė Inga Gučienė

Skip to content