Menu Close

Nuotolinis mokymas

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinį ugdymą karantino metu namie esantiems vaikams, aptarus Mokytojų taryboje bei posėdžiuose su tėvais, priimtas bendras sprendimas nuotolinį ugdymą organizuoti šiais būdais:

 
Pagalbos mokiniui specialistų kontaktai:
 
Teikia individualias konslutacijas
Psichologė Kristina Blauzdžiūnaitė  – tel. 862820038,          el.p.  kristina.blauzdziunaite@gmail.com
Logopedė Rūta Gedgaudienė – tel. 861435866,             el.p.  rutaged@gmail.com  
Spec. pedagogė  Nijolė Dubrauskienė –                                   el.p.  ndubrauskiene@gmail.com
IT administratorius Žanas Račkauskas – tel. nr. 869960293,    el.p.  jean@inbox.lt
Dietistė ……………………………………. – tel. nr. 868120034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content