NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinį ugdymą karantino metu namie esantiems vaikams, aptarus Mokytojų taryboje bei posėdžiuose su tėvais, priimtas bendras sprendimas nuotolinį ugdymą organizuoti šiais būdais:

 
Pagalbos mokiniui specialistų kontaktai:
 
Teikia individualias konslutacijas
Psichologė Kristina Blauzdžiūnaitė  – tel. 862820038,          el.p.  kristina.blauzdziunaite@gmail.com
Logopedė Rūta Gedgaudienė – tel. 861435866,             el.p.  rutaged@gmail.com  
Spec. pedagogė  Nijolė Dubrauskienė -                                   el.p.  ndubrauskiene@gmail.com
IT administratorius Žanas Račkauskas – tel. nr. 869960293,    el.p.  jean@inbox.lt
Dietistė ……………………………………. – tel. nr. 868120034