Menu Close

Pražydo žibutės sostinėje

Balandžio 14 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje vyko praktinė-metodinė diena „Bendradarbiavimo galimybės ir iššūkiai ikimokyklinio ugdymo sektoriuje“.

Atvyko gausus dalyvių būrys kolegų iš šalies švietimo įstaigų „Žibutė“ – Druskininkų, Panevėžio, Kretingos, Šilutės. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Angelika Genevičienė sveikino susirinkusius.

Meninio ugdymo mokytoja Inga, „Bitučių“ ir „Kregždučių“ grupių vaikai pasveikino svečius dainomis.

Svečiai pasidžiaugė mūsų bendruomenės veikla, palinkėjo kūrybiškumo, draugystės.

Kūno kultūros mokytojas Paulius su „Bitučių“ grupės vaikais parodė veiklą sporto salėje, plaukimo instruktorius Karolis dalinosi patirtimi – kaip vaikai mokomi plaukimo pradmenų ikimokykliniame amžiuje.

Darželio lauko aplinkoje vyko amatų dirbtuvės. Veiklą pavadino „Pražydo žibutės sostinėje“. Keramikos būrelio vadovė Ana  pasiūlė pasigaminti žibutes. 

Metodinės-praktinės dienos metu buvo aptartos tolimesnės pedagogų profesinio tobulėjimo, patirties sklaidos, bendradarbiavimo galimybės

.

Skip to content