Siekdama nuolat tobulėti, mūsų  įstaiga sėkmingai bendradarbiauja su Vilniaus m. lopšeliais darželiais – "Pakalnute", "Obelėle", "Riešutėliu", "Giraite", "Rytu". Palaikomi puikūs santykiai su Vilniaus m. "Ąžuolyno" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojomis, bei su pradine Vilniaus m. "Žėručio" mokykla. Aktyviai dalyvaujame "Spindulėlio" , "Aušros", "Sutartinio" metodinių būrelių bendruose renginiuose. Palaikome glaudžius ryšius su  Lazdynų  seniūnija, dalyvaujame organizuojamuose seniūnijos renginiuose.