Siekdama nuolat tobulėti, mūsų  įstaiga sėkmingai bendradarbiauja su Vilniaus m. lopšeliais darželiais – “Pakalnute”, “Obelėle”, “Riešutėliu”, “Giraite”, “Rytu”. Palaikomi puikūs santykiai su Vilniaus m. “Ąžuolyno” pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojomis, bei su pradine Vilniaus m. “Žėručio” mokykla. Aktyviai dalyvaujame “Spindulėlio” , “Aušros”, “Sutartinio” metodinių būrelių bendruose renginiuose. Palaikome glaudžius ryšius su  Lazdynų  seniūnija, dalyvaujame organizuojamuose seniūnijos renginiuose. Taip pat palaikomi draugiški santykiai su Vilniaus pedagoginio universiteto “Vaikystės” studijų katedra. Aktyviai dalyvaujame Vilniaus miesto  sveikos gyvensenos asocijacijos “Sveikatos želmenėliai” veikloje. 2013m.pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio l/d “Puriena”.