Gerbiami tėveliai,

 

bendruomenės vardu dėkoju už paramą darželiui. Noriu pasidžiaugti, kad 2018 m. Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio parama sudarė 2727,49 Eur., o 2019 m. – 4264,67 Eur.

2020 m. Sausio 7 d. 18.00 val. grupių tėvų komiteto atstovus kviečiu aptarti lėšų panaudojimo galimybes.

 

                                                                                                                                                                                               L.e.p.direktorė Angelika Genevičienė

_______________________
 
 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas)

 

Nauda įstaigai ir ugdytiniams

Skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš Jūsų praeitais metais valstybei  jau sumokėto pajamų mokesčio.

Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymosi aplinkos gerinimui, ugdymo priemomėms įsigyti, pastato renovacijai.

Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą informuojame Darželio Tarybos susirinkimuose.

 

Formos-prašymo pildymas

Kasmet iki gegužės 1 d. VMĮ galima pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į

Vilniaus m.lopšelio darželio „Žibutė“ 2 % sąskaitą.

Nuo 2020 m. Prašymą galima pateikti tik internetu.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.

Rekvizitai:

Įmonės kodas 290023730

Vilniaus m.lopšelis-darželis "Žibutė"

Architektų 62, Vilnius LT-41109

AB SEB BANKAS

70440 ( 14 Punktas – Banko kodas)

LT 497044060004049354