Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas)

 

Nauda įstaigai ir ugdytiniams

Skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš Jūsų praeitais metais valstybei  jau sumokėto pajamų mokesčio.

Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, pastato renovavimui, ugdymo priemomėms įsigyti.

Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą jus būsite informuoti.

 

Formos-prašymo pildymas

Kasmet iki gegužės 1 d. galima kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į

Vilniaus m.lopšelio darželio „Žibutė“ 2 % sąskaitą.

Prašymą galima pateikti ir internetu.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.

Rekvizitai:

Įmonės kodas 290023730

Vilniaus m.lopšelis-darželis "Žibutė"

Architektų 62, Vilnius LT-41109

AB SEB BANKAS

70440 ( 14 Punktas – Banko kodas)

LT 497044060004049354